ФОП Вертійов Сергій Антонович

Класифікація обладнання, що використовується для підіймання вантажів підіймальними машинами, і поширення на нього дії Технічного регламенту безпеки машин

У цій публікації розглянемо як поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 р. № 880) (далі – Технічний регламент), на окремі види обладнання, що використовується для підіймання вантажів підіймальними машинами.

Для цього скористаємося роз’ясненнями, наведеними в Настанові із застосування Директиви щодо машин 2006/42/ЄС (далі – Настанова із застосування). Видання 2.2 – жовтень 2019 (Оновлення 2-го видання) (Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC. Edition 2.2 – October 2019 (Update of 2nd Edition), оскільки зазначений Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин, тому зазначені роз’яснення можна безпосередньо застосовувати в Україні.

Спочатку слід пояснити термінологію, яка застосовується в Технічному регламенті та в чинних нормативно-правових актах, національних стандартах, наприклад, у Правилах охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2018 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 року за № 244/31696 (далі – НПАОП 0.00-1.80-18), ДСТУ EN 13155:2018 (EN 13155:2003 + A2:2009, IDT) Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні (далі – ДСТУ EN 13155:2018).

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 Технічного регламенту:

«підіймальне приладдя — компонент або обладнання, що не є прикріпленим до підіймальної машини, але дає змогу утримувати вантаж, розміщується між машиною і вантажем чи на самому вантажі, або є невід’ємною частиною вантажу та самостійно вводиться в обіг; стропи та їх компоненти також є підіймальним приладдям».

У НПАОП 0.00-1.80-18 аналогічне обладнання назване «знімні вантажозахоплювальні пристрої» і має таке визначення – взаємозамінні пристрої, що їх може пристосовувати користувач прямо чи побічно до гака чи будь-якого іншого пристрою, з’єднаного з краном, без впливу на його цілісність.

У ДСТУ EN 13155:2018 застосований термін «знімний вантажопідіймальний пристрій» (поп-fiхеd Іоаd Ііftiпg аttасhтепt), який має таке визначення – вантажопідіймальний пристрій, який може бути пристосований безпосередньо або опосередковано до гака, або будь-яким іншим з’єднувальним пристроєм крана, підйомника або пристрою маніпулювання навантаженням з ручним керуванням, що не впливає на цілісність крана, підйомника або пристрою маніпулювання навантаженням з ручним керуванням. (Нажаль, можливо через технічну помилку, переклад цього терміну не відповідає назві стандарту).

Незважаючи на деякі відмінності у визначеннях трьох наведених термінів, мова йде майже про те саме, тому в подальшому, для кращого розуміння, будемо називати загальною назвою «підіймальне приладдя».

У §43 Настанови із застосування зазначено, що підіймальне приладдя зазвичай має пристрій для утримування вантажу, такий як, наприклад, гак. Такі пристрої для утримування вантажу, вбудовані в підіймальні машини, не повинні розглядатися як підіймальне приладдя. Однак, враховуючи різноманітну форму, розміри та характер вантажів, що піднімаються, обладнання часто розміщують між утримуючим пристроєм підіймальних машин та вантажем або на самому вантажі, щоб утримувати вантаж під час підіймання. Таке обладнання називають підіймальним приладдям. Продукцію, яка самостійно вводиться в обіг для вбудовування в ці вантажі з цією метою, також розглядається як підіймальне приладдя.

Обладнання, розміщене між утримуючим пристроєм підіймальної машини та вантажем, розглядається як підіймальне приладдя, навіть якщо воно вводиться в обіг разом з підіймальною машиною або з вантажем.

В останній частині визначення поняття «підіймальне приладдя» зазначено:

«….стропи та їх компоненти також є підіймальним приладдям».

Це означає, що обладнання, призначене для використання як самостійний строп або в різноманітних комбінаціях у стропах, що виготовляється користувачем, наприклад, для виготовлення багатовіткових стропів, вважається підіймальним приладдям. З іншого боку, компоненти, які передбачається вбудовувати в стропи і які не призначені для самостійного використання, не вважаються підіймальним приладдям. Іншими словами, згідно з  § 358 Настанови із застосування, якщо підіймальне приладдя виготовляється з компонентів, постійно зібраних разом, збірка має бути маркована як одне підіймальне приладдя. Якщо компоненти для стропів або іншого підіймального приладдя введені в обіг і також можуть бути використані як окреме підіймальне приладдя, такі компоненти повинні мати маркування, передбачене в пункт 4.3.2 Технічного регламенту. З іншого боку, компоненти, які не можна використовувати як окреме підіймальне приладдя, не повинні мати зазначеного маркування.

У § 412 Настанови із застосування йдеться про то, що Робоча група з машинобудування Європейської комісії (European Commission’s Machinery Working Group) у червні 2012 року затвердила керівний документ щодо переліку обладнання, що використовується з машинами для підіймання вантажів, у якому роз’яснює таке: коли обладнання є «підіймальним приладдям», а коли ні. У цьому керівному документі наводяться приклади обладнання, яке розглядається як підіймальне приладдя, та інші приклади обладнання, що використовується для підіймання вантажів, але не розглядається як підіймальне приладдя.

Перелік не є вичерпним, але він має на меті сприяти однаковій інтерпретації та застосуванню вимог Директиви щодо машин 2006/42/ЄC і відповідно Технічного регламенту до підіймального приладдя.

Зверніть увагу, до деякої продукції, що наведена в таблиці та позначена зірочками (*), застосовується таке:

*зазначене обладнання вважається підіймальним приладдям, коли воно самостійно вводиться в обіг, див. пункти 4 – 9 та 27 таблиці.

**зазначене обладнання розглядається як підіймальне приладдя, коли воно постійно не закріплене або не зафіксоване на підіймальній машині назавжди, іншими словами, коли машина може використовуватися для підіймання вантажів без обладнання або з іншим підіймальним приладдям, див. пункти 10-18 таблиці.

Таблиця

Ч.ч Рисунок / приклади Позначення Опис Стандарт / Довідка Підіймальне приладдя, охоплене Директивою 2006/42/ЄС і Технічним регламентом Робоче обладнання, не охоплене Директивою 2006/42/ЄС і Технічним регламентом
1 Текстильні стропи та їх компоненти

 

Збірка одного або декількох пришитих текстильних компонентів для прикріплення вантажів до гака крана або іншої підіймальної машини ДСТУ EN 1492 частини 1, 2 та 4 X
2 Стропи із сталевих дротяних канатів та їх компоненти Збірка однієї або декількох віток сталевого дротяного каната або нескінченний строп для кріплення вантажів на гаку крана або іншої підіймальної машини ДСТУ EN 13414 частини 1, 2 та 3 X
3 Ланцюгові стропи та їх компоненти Збірка одного або декількох ланцюгів для кріплення вантажів на гаку крана або іншої підіймальної машини ДСТУ EN 818, частини 1 – 7 X
4 Петлі підіймальні (рим-болти) Петлі, призначені для розміщення на вантажі за допомогою різьби для його підіймання* X
5 Петлі підіймальні Петлі, призначені для розміщення на вантажі зварюванням для його підіймання* X
6 Вухо підіймальне Сталева пластина з отвором, призначена для приварювання до вантажу для його підіймання* X
7 Підіймальний анкер Пристрій, призначений для вбудовування в конструкцію (наприклад, бетонні блоки, бетонну панель), щоб забезпечити кріплення для підіймання конструкції* Робоча група з машинобудування Doc. 2000.21rev1, п.4 X
8 Канатні петлі Канатні петлі, призначені для кріплення до збірних будівельних елементів для їх підіймання* X
9 Кутові фітинги Кутові фітинги, призначені для вбудовування в контейнери ISO зварюванням для їх підіймання* X
10 С-подібний гак Обладнання у формі «С», що використовується для підіймання порожнистих вантажів, наприклад котушки, труби тощо** ДСТУ EN 13155 X
11 Затискач Обладнання, що використовується для  вантажів затисканням певної частини вантажу – також відоме як кліщі** ДСТУ EN 13155 X
12 Підіймальна траверса Обладнання, що складається з одного або декількох елементів, обладнаних точками кріплення для полегшення маніпулювання вантажами, які потребують закріплення в декількох точках** ДСТУ EN 13155 X
13 Контейнерні траверси-спредери

 

Контейнерні траверси-спредери, розміщені між підіймальною машиною та вантажем для його кріплення** Робоча група з машинобудування Doc. 2003.13rev.1 X
15 Підіймальні вили

 

Обладнання, що складається з двох або більше фіксованих лап, прикріплених до вертикальної стійки, для здійснення підіймання піддонів або аналогічних вантажів** ДСТУ EN 13155 X
15а Вила, прикріплені до навантажувача Вила для утримання вантажу, прикріплені до щоглового або промислового навантажувача зі змінним вильотом   Такі вили є частиною машини, на яку поширюється дія Директиви 2006/42/ЄС і Технічного регламенту
16 Затискач для пластин Несамохідне обладнання, що використовується для перенесення сталевих пластин шляхом затискання їх між губками** ДСТУ EN 13155 X
17 Підіймальний магніт Обладнання з магнітним полем, що створює достатню силу для захоплення, утримання та маніпулювання вантажів із феромагнітними властивостями** ДСТУ EN 13155 X
18

 

Вакуумний підіймальний пристрій

 

Обладнання, що включає одну або кілька присмоктувальних подушок, що працюють під дією вакууму** ДСТУ EN 13155 X
19 Вантажна підіймальна сітка   X
20 Багаторазовий м’який контейнер “біг-бег” М’який контейнер “біг-бег”, спеціально призначений для підіймання сипких матеріалів або сміття, і не використовується для упаковки, зберігання або транспортування   X
21 М’який контейнер “біг-бег” для одноразового використання М’який контейнер “біг-бег”, який використовується для упаковки сипких матеріалів для транспортування та зберігання, які можна підняти для розпакування матеріалу, для одноразового використання (одна поїздка)   X
22 Ківш ливарного крана

 

Посудина, що нахиляється, з ручним або моторизованим механізмом нахилу, призначена для зберігання, транспортування та вивантаження розплавленого матеріалу за допомогою підіймальних машин ДСТУ EN 1247   Приводні ковші ливарного крана підпадають під дію Директиви 2006/42/ЄС і Технічного регламенту
23 Бадді для бетону

 

Баддя, яка підвішується на крані для транспортування та розподілу бетону на будівельному майданчику

 

  Приводні бадді для бетону підпадають під дію Директиви 2006/42/ЄС і Технічного регламенту
24 Підіймальна тачка

 

Тачка з підіймальними петлями, призначена для транспортування та нанесення бетону та розчину в межах будівельного майданчика   X
25 Баддя для сміття

 

Баддя, спеціально призначена для транспортування сміття на будівельному майданчику краном та для вивантаження сміття, не відчипляючи її від крана   X
26 Контейнер

 

Контейнер, оснащений підіймальними петлями, що використовується для транспортування та зберігання вантажів 98/37/ЄC Комітет Doc. WG 2005.41   X
27 Петля для контейнера Підіймальні петлі для вищевказаного контейнера* X  
28 Насипний контейнер

 

Контейнер, що використо­вується для збирання, наприклад, відходів в одному місці, а потім його підіймають на транспортний засіб і перевозять в інше місце, де він розвантажується (ланцюговий строп на рисунку не є частиною контейнера)   X
29 ІSO-контейнер   X
30 Навантажувальний піддон для наванта­жувачів   X
31 Система штабелювання лопатей вітрогенератора

 

Система штабелювання для зберігання, транспортування та підіймання лопатей вітрогенератора (ланцюговий строп на рисунку не є частиною системи) Робоча група з машинобудування 14/15 лютого 2012 року, пункт 14   X
32 Стелаж

 

Рама, що використовується для зберігання, транспортування та підіймання плоского скла Робоча група з машинобудування 14/15 лютого 2012 року, пункт 14   X
33 Динамометр для підіймання (кранові ваги)

 

Динамометр, розміщений між підіймальною машиною та вантажем, для визначення ваги вантажу Робоча група з машинобудування 27 червня 2011 року, пункт 3.30 X
Перелік національних стандартів, на які є посилання в цій таблиці:

1.     ДСТУ EN 818-1:2017 (EN 818-1:1996 + А1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні умови приймання.

2.     ДСТУ EN 818-2:2017 (EN 818-2:1996 + А1:2008; IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 8.

3.     ДСТУ EN 818-3:2017 (EN 818-3:1999 + А1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Ланцюги некалібровані для ланцюгових стропів. Клас 4.

4.     ДСТУ EN 818-4:2017 (EN 818-4:1996 + А1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Стропи ланцюгові. Клас 8.

5.     ДСТУ EN 818-5:2017 (EN 818-5:1999 + А1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Стропи ланцюгові. Клас 4.

6.     ДСТУ EN 818-6:2017 (EN 818-6:2000 + А1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Стропи ланцюгові. Інструкції з експлуатації та технічного обслуговування.

7.     ДСТУ EN 818-7:2017 (EN 818-7:2002 + A1:2008, IDT) Ланцюги коротколанкові вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Ланцюги калібровані. Клас T (Типи T, DAT та DТ).

8.     ДСТУ EN 1247:2018 (EN 1247:2004 + A1:2010, IDT) Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності для ковшів, наливного устатковання, відцентрових ливарних машин безперервної та напівбезперервної дії.

9.     ДСТУ EN 1492-1:2016 (EN 1492-1:2000 + A1:2008, IDT) Стропи текстильні. Безпека. Частина 1. Пласкі ткані стрічкові стропи з хімічних волокон загальної призначеності.

10.     ДСТУ EN 1492-2:2016 (EN 1492-2:2000 + A1:2008, IDT) Стропи текстильні. Безпека. Частина 2. Круглі стропи з хімічних волокон загального призначення.

11.     ДСТУ EN 1492-4:2018 (EN 1492-4:2004 + A1:2008, IDT) Стропи текстильні. Безпека. Частина 4. Підіймальні стропи для загального обслуговування, вироблені з натуральних і хімічних волокнистих канатів.

12.     ДСТУ EN 13155:2018 (EN 13155:2003 + A2:2009, IDT) Крани вантажопідіймальні. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні.

13.     ДСТУ EN 13414-1:2018 (EN 13414-1:2003 + А2:2008, IDT) Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 1. Стропи вантажопідіймальні загальної призначеності.

14.     ДСТУ EN 13414-2:2018 (EN 13414-2:2003 + А2:2008, IDT) Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 2. Вимоги до інформації з використання та обслуговування, яку надає виробник.

15.     ДСТУ EN 13414-3:2018 (EN 13414-3:2003 + А1:2008, IDT) Стропи зі сталевих дротяних канатів. Безпечність. Частина 3. Кільцеві та петлеві канатні стропи

 

 

 

Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!