ФОП Вертійов Сергій Антонович

Ланцюги, канати та текстильні стрічки та поширення на них дії Технічного регламенту безпеки машин

У цій публікації розглянемо як поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 р. № 880) (далі – Технічний регламент), на ланцюги, канати та текстильні стрічки.

Для цього скористаємося роз’ясненнями, наведеними в Настанові із застосування Директиви щодо машин 2006/42/ЄС. Видання 2.2 – жовтень 2019 (Оновлення 2-го видання) (Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC. Edition 2.2 – October 2019 (Update of 2nd Edition) (далі – Настанова із застосування Директиви). Оскільки Технічний регламент, як зазначено в його пункті 1, розроблено на основі Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин, тому роз’яснення наведені Настанові із застосування Директиви можна безпосередньо застосовувати в Україні.

 

Визначення терміну “ланцюги, канати та текстильні стрічки”

У пункті 1 Технічного регламенту зазначається, що дія цього Технічного регламенту поширюється на “ланцюги, канати та текстильні стрічки”. А чи на всі ланцюги, канати та текстильні стрічки поширюється дія Технічного регламенту?

Спершу розглянемо як у Технічному регламенті визначений термін “ланцюги, канати та текстильні стрічки”:

4) ланцюги, канати та текстильні стрічки ланцюги, канати та текстильні стрічки, вироблені та призначені для підіймальних робіт як частина підіймальних машин або підіймального приладдя;”.

Далі звернемося до §44 Настанови із застосування Директиви, в якому зазначається, що продукція, позначена термінами “ланцюги, канати та текстильні стрічки”, є ланцюгами, канатами та текстильними стрічками, призначеними та сконструйованими для вбудовування у підіймальні машини чи підіймальне приладдя з метою здійснення підіймальних робіт. Ланцюги, канати та текстильні стрічки, призначені для інших цілей, крім підіймання, не підпадають під дію Технічного регламенту як такі. Однак ланцюги, канати або текстильні стрічки, які спроектовані, виготовлені та визначені виробником для подвійних цілей або багатоцільового призначення, включно для цілей підіймання, регулюються Технічним регламентом.

 

Зобов’язання виробників і розповсюджувачів ланцюгів, канатів та текстильних стрічок

Оскільки ланцюги, канати та текстильні стрічки для підіймальних цілей є одними з продукції, що позначаються терміном „машини”, який використовується в Технічному регламенті в широкому розумінні, виробники ланцюгів, канатів і текстильних стрічок для підіймальних цілей повинні виконувати усі зобов’язання, викладені в абзацах першому – сьомому пункту 7 Технічного регламенту, у тому числі повинні провести відповідні процедури з метою оцінки відповідності та скласти декларацію про відповідність, яка має супроводжувати “машину”, а в нашому випадку ланцюг, канат або текстильну стрічку.

Також слід зазначити, що продукція, позначена термінами “ланцюги, канати та текстильні стрічки”, – це продукція, що вводиться в обіг виробником ланцюга, каната та текстильної стрічки у вигляді великих розмірів бобін, барабанів, рулонів, котушок або бухт ланцюгів, канатів і текстильних стрічок. Вони можуть постачатися виробником ланцюга, каната та текстильної стрічки розповсюджувачам, виробникам підіймальних машин, або підіймального приладдя, або користувачам.

Зобов’язання, викладені в абзацах першому – сьомому пункту 7 Технічного регламенту, застосовуються тоді, коли ланцюги, канати та текстильні стрічки вперше вводиться в обіг. Розповсюджувач або користувач не стає виробником у розумінні Технічного регламенту, відрізаючи окремі відрізки для вбудовування в підіймальні машини або ланцюгів, канатів і текстильних стрічок. Отже, зобов’язання, викладені в абзацах першому – сьомому пункту 7 Технічного регламенту, не поширюються знову на відрізки ланцюга, каната чи текстильної стрічки, вирізані з продукції, яка вже була введена в обіг виробником ланцюга, каната чи текстильної стрічки. Такі відрізки слід розглядати як складові частини підіймальної машини або підіймального приладдя, в які вони вбудовані.

Однак розповсюджувачі ланцюгів, канатів та текстильних стрічок повинні забезпечити, щоб відповідна Декларація про відповідність, посилання на сертифікат із зазначенням характеристик ланцюга, каната чи текстильної стрічки та інструкції виробника постачалася разом із відрізком ланцюга, каната чи текстильної стрічки виробникам підіймальних машин або підіймального приладдя або користувачам.

Хоча в пункті 4.3.1 Технічного регламенту не вказано, що сертифікат, згаданий у цьому пункті, має супроводжувати ланцюг, канат і текстильну стрічку, інформація, що міститься у сертифікаті, повинна бути доступна виробнику або користувачеві підіймальних машин або підіймального приладдя, щоб він міг вибрати канати, ланцюги чи текстильні стрічки, що відповідають передбачуваному використанню та мають необхідний робочий коефіцієнт та технічні характеристики.

Тому §357 Настанови із застосування Директиви наголошує на доцільності викладення в Декларації про відповідність, інформації, зазначеної в пункті 4.3.1 Технічного регламенту, щодо даних, які має містити сертифікат, та інструкції щодо ланцюга, каната чи текстильної стрічки в одному документі.

Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!