ФОП Вертійов Сергій Антонович

Ліфти електричні та гідравлічні. Експертне обстеження та технічний огляд

Технічні умови поширюються на експертне обстеження та технічний огляд ліфтів електричних і гідравлічних (пасажирських, вантажопасажирських, вантажних, службових /малих/) вітчизняного виробництва (виготовлених в Україні), виготовлених підприємствами колишнього СРСР і на ліфти закордонного виробництва.

Ці ТУ встановлюють порядок, методи й обсяги проведення експертного обстеження та технічного огляду ліфтів, що встановлені в будинках, будівлях і спорудах різного призначення (житлових будинках, готелях, ресторанах, торговельних будівлях, промислових будівлях, будівлях для медичних закладів та закладів освіти тощо).

Вимоги цих ТУ поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які у визначенні Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 , є:

 • експертною або спеціалізованою організаціями, які здійснюють експертне обстеження або технічний огляд ліфтів;
 • роботодавцем – власником підприємства, на якому встановлені ліфти.

Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану ліфта, підготовки рішення щодо умов і строку його подальшої безпечної експлуатації  з  урахуванням умов  експлуатації та експлуатаційних  режимів, визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації ліфта на продовжуваний строк, а також потреби в проведенні ремонту, реконструкції, модернізації або виведення з експлуатації.

Експертне обстеження ліфтів здійснюється:

 • після закінчення граничного строку експлуатації або продовжуваного строку безпечної експлуатації, зазначеного у висновку експертизи попереднього експертного обстеження;
 • перед проведенням реконструкції чи модернізації;
 • у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
 • у разі виявлення під час експлуатації і проведення технічного огляду спрацювання (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень несучих складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;
 • з ініціативи роботодавця .

Граничним строком експлуатації ліфта вважається призначений строк служби, зазначений в експлуатаційних документах на ліфт, який обчислюється від дати введення ліфта в експлуатацію за умови його постачання виробником або постачальником, спеціально законсервованим для довготривалого зберігання (більше ніж протягом місяця після виготовлення). За відсутності в експлуатаційних документах відомостей про призначений строк служби ліфта експертне обстеження призначається відповідно до вимог ДСТУ 7309 не пізніше ніж 25 календарних років від дати введення ліфта в експлуатацію (дати його виготовлення).

Технічний огляд виконується з метою контролю технічного стану ліфта і підтвердження його справного стану.

Ліфти впродовж строку служби підлягають первинному, періодичному та позачерговому технічному огляду відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.02-08.

Первинному технічному огляду підлягають ліфти перед першим уведенням в експлуатацію.

Періодичному технічному огляду підлягають ліфти, що перебувають в експлуатації, – не рідше ніж один раз на 24 місяці, якщо менший строк не встановлений настановою з експлуатації ліфта.

Позачерговий технічний огляд ліфтів проводиться в разі:

 • уведення їх в експлуатацію після ремонту, зазначеного в НПАОП 0.00-1.02-08;
 • у разі проведення реконструкції, модернізації;
 • перерви в експлуатації більше як на 12 місяців;
 • за ініціативою власника.

В інших випадках позачерговий технічний огляд ліфтів проводиться відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

 

Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!