ФОП Вертійов Сергій Антонович

Обладнання для підіймання людей і поширення на нього дії Технічного регламенту безпеки машин

У цій публікації розглянемо як поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2023 р. № 880) (далі – Технічний регламент), на окремі види обладнання для підіймання людей, а саме:

1) змінне обладнання, приєднане (прикріплене) до підіймальних машин з метою підіймання людей;

2) обладнання, що використовується для підіймання людей машинами, призначеними для підіймання вантажів (обладнання не приєднане (не прикріплене) до підіймальних машин).

Для цього скористаємося роз’ясненнями, наведеними в §416 Настанови із застосування Директиви щодо машин 2006/42/EC. Видання 2.2 – жовтень 2019 (Оновлення 2-го видання) (Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC. Edition 2.2 – October 2019 (Update of 2nd Edition), оскільки зазначений Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2006/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 р. щодо машин, тому зазначені роз’яснення можна безпосередньо застосовувати в Україні.

 

  1. Змінне обладнання, приєднане (прикріплене) до підіймальних машин з метою підіймання людей

 

Обладнання, приєднане (прикріплене) до підіймальної машини для зміни її функцій (підіймання вантажів на підіймання людей), є змінним обладнанням відповідно до підпункту 2 пункту 3 Технічного регламенту:

«змінне обладнання обладнання, яке після введення в експлуатацію машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора) безпосередньо оператор для зміни її функцій або надання нової функції, за умови, що це обладнання не є інструментом».

У наведеному визначенні слова «…приєднує до…” означають, що обладнання встановлюється користувачем на підіймальній машині таким чином, що ця збірка функціонує як єдине ціле.

Отримана в результаті збірка змінного обладнання та підіймальної машини повинна відповідати всім відповідним суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, наведеним у додатку 1 Технічного регламенту, включаючи вимоги розділу 6 додатка 1 Технічного регламенту («6. Додаткові суттєві вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я для запобігання специфічним небезпекам, які виникають під час підіймання людей»). Змінне обладнання повинно мати маркування знаком відповідності технічним регламентам та супроводжуватися декларацією про відповідність згідно з додатком 2 (пункт 1, частина А) Технічного регламенту із зазначенням типу або типів підіймальних машин, з якими передбачається з’єднувати обладнання.

Таке змінне обладнання підлягає одній із процедур оцінки відповідності, що застосовуються до пристроїв для підіймання людей відповідно до пункту 17 додатка 4 Технічного регламенту. Оцінка відповідності повинна підтвердити, шляхом необхідних оглядів, перевірок та випробування, що з’єднування змінного обладнання та тип або типи підіймальних машин, з якими його передбачається з’єднувати, відповідає всім відповідним суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, наведеним у додатку 1 Технічного регламенту, включаючи вимоги розділу 6 додатка 1 Технічного регламенту.

Необхідна інформація щодо оцінки відповідності збірки змінного обладнання та підіймальної машини, має бути зазначена в декларації про відповідність змінного обладнання (де це доречно, номер сертифіката перевірки типу, назва та адреса призначеного органу, де це доречно, посилання на застосовуваний національний стандарт). Інструкції до змінного обладнання повинні вказувати тип або типи підіймальних машин, з якими обладнання передбачається з’єднувати, та включати необхідні інструкції щодо монтажу.

Використання змінного обладнання, приєднаного до підіймальної машини, з метою підіймання людей, не регулюється вимогами другого та третього абзаців пункту 10 розділу ІV Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 28 грудня 2017 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 97/31549 (далі – Вимоги щодо використання виробничого обладнання), оскільки збірка змінного обладнання та підіймальної машини являє собою виробниче обладнання, призначене для підіймання людей, тобто відбулася зміна функції підіймальної машини (підіймання вантажів на підіймання людей), про що зауважувалося вище.

 

Приклад змінного обладнання, приєднаного (прикріпленого) до підіймальних машин

 

Робочі платформи приєднані (прикріплені) до вантажопідій­мального крана Робоча платформа приєднана (прикріплена) до навантажувача

 

  1. Обладнання, що використовується для підіймання людей машинами, призначеними для підіймання вантажів (обладнання не приєднане   (не прикріплене) до підіймальних машин)

 

Обладнання (таке як платформи, клітки, колиски тощо), що використовується для підіймання людей машинами, призначеними для підіймання вантажів, яке не приєднане (не прикріплене) до підіймальної машини, а просто піднімається машиною (наприклад, підвішені до гака крана або розміщені на вилах навантажувача) не є змінним обладнанням. Обладнання, розміщене на вилах навантажувача або гаку крана, не вважається змінним обладнанням, навіть якщо воно забезпечене засобами для запобігання його ковзанню або падінню з вил або гака.

Таке обладнання не використовується для кріплення вантажу до машини: отже, воно не є підіймальним приладдям відповідно до підпункту 5 пункту 3 Технічного регламенту:

«підіймальне приладдя — компонент або обладнання, що не є прикріпленим до підіймальної машини, але дає змогу утримувати вантаж, розміщується між машиною і вантажем чи на самому вантажі, або є невід’ємною частиною вантажу та самостійно вводиться в обіг; стропи та їх компоненти також є підіймальним приладдям».

Хоча таке обладнання може бути прикріплене до машини за допомогою підіймального приладдя, такого як строп). Таке обладнання слід розглядати як частину вантажу. Таким чином, на таке обладнання не поширюється дія Технічного регламенту та воно не повинне мати маркування знаком відповідності технічним регламентам та супроводжуватися декларацією про відповідність.

Використання машин для функції, для яких вони не були розроблені, як правило, заборонено законодавством про використання виробничого обладнання, а саме пунктом 12 розділу ІІІ і абзацом першим пункту 10 розділу ІV Вимог щодо використання виробничого обладнання. Однак підняття людей машинами, призначеними для підіймання вантажів, дозволяється виключно згідно вимог другого та третього абзаців пункту 10 розділу ІV Вимог щодо використання виробничого обладнання та відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, наприклад, таких:

  • глави 5 розділу VII Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2018 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 року за № 244/31696 (НПАОП 0.00-1.80-18);
  • пункту 36 розділу V, підпункту 17 пункту 16 розділу VІ Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27 серпня 2018 року № 1220, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 р. за № 1082/32534 (НПАОП 0.00-1.83-18).

Вимоги зазначених нормативно-правових актів з охорони праці встановлюють умови, за яких дозволяється таке виняткове використання, заходи, які необхідно вжити для забезпечення безпечного використання обладнання та необхідні технічні вимоги до відповідного обладнання.

Такі зобов’язання поширюються на користувача, але вони також мають наслідки для суб’єктів господарювання, які вводять в обіг обладнання, що використовується для цієї мети, тобто на виробників, оскільки вони повинні враховувати відповідні вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Приклад обладнання, що використовується для підіймання людей машинами, призначеними для підіймання вантажів (обладнання не приєднане (не прикріплене) до підіймальних машин)

Робоча платформа піднімається вантажопідіймальним краном використовуючи строп (підіймальне приладдя) Робоча платформа піднімається на вилах навантажувача

 

Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!