ФОП Вертійов Сергій Антонович

Вантажопідіймальні крани. Монтаж і демонтаж

Розроблення технічних умов на монтаж і демонтаж вантажопідіймальних кранів виконувалося відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.02.2018 за № 244/31696 (НПАОП 0.00-1.80-18), щодо здійснення монтажу та демонтажу кранів згідно з проектами виконання робіт , розробленими з урахуванням документації на встановлення крана, вимог експлуатаційних документів (інструкції з монтажу, настанови щодо експлуатації крана), а також інших нормативних документів, у тому числі технічних умов, що містять відповідні вимоги та рекомендації щодо монтажу і демонтажу вантажопідіймальних кранів.

Технічними умовами на монтаж і демонтаж вантажопідіймальних кранів рекомендується керуватися за відсутності інструкції з монтажу в комплекті технічної документації, що додається до вантажопідіймального крана, і відсутності вказівок з монтажу в настанові щодо експлуатації крана, а також при розробленні проектної документації на монтаж кранів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18.

Зазначені технічні умови потрібні підприємствам і організаціям України для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме – монтаж, демонтаж машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Технічні умови поширюються на монтаж і демонтаж вантажопідіймальних кранів, а саме:

  • мостового типу (мостових опорних і підвісних, козлових і напівкозлових);
  • стрілового типу (баштових, портальних, напівпортальних, самохідних стрілових, у том числі залізничних і консольних).

Технічні умови встановлюють вимоги до підготовлення та проведення робіт з монтажу і демонтажу вантажопідіймальних кранів, зокрема із застосуванням зварювання. Крім того, встановлюються вимоги до окремих видів монтажних робіт – до болтових і клепаних з’єднань, монтажного зварювання, до монтажу гідро- і пневмообладнання, електрообладнання, до лакофарбових покриттів. Окремий розділ присвячений влаштуванню кранових колій мостових кранів, баштових, портальних і козлових кранів. У технічних умовах неведені методи контролю якості монтажу, правила приймання змонтованих кранів. У додатках надаються форми документів, які рекомендується складати монтажним організаціям під час проведення монтажу вантажопідіймальних кранів, а також критерії бракування елементів кранової колії, схеми стропування основних елементів баштових кранів під час виконання монтажних робіт, критерії бракування канатів вантажопідіймальних кранів.

Цими технічними умовами необхідно керуватися за відсутності інструкції з монтажу в комплекті технічної документації, що додається до вантажопідіймального крану, і відсутності вказівок з монтажу в настанові щодо експлуатації крана, а також при розробленні проектної документації на монтаж кранів відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18.

Прокрутити вгору

Дякуємо за замовлення!